Konzultace

Konzultace mohou probíhat třemi způsoby:

  • osobně v mojí poradně v Kunicích
  • při splnění podmínek na Vámi vybraném místě
  • v online prostředí přes Skype nebo telefon

Na jakoukoliv formu individuálního sezení nebo semináře je zapotřebí se předem telefonicky nebo emailem objednat.

Konzultace a semináře mimo poradnu

V případně, že se vás na jedno místě sejde více (minimálně 3) najednou, kteří mají zájem o individální konzultaci, mohu přijet já za vámi. Konkrétní rámec návštěvy bychom domlouvali individuálně, podle aktuální situace.

To samé platí i pro konstelační seminář. Pokud by se v místě, kde jste, sešlo minimálně 6 lidí, můžeme udělat konstelační seminář přímo u vás.

Online konzultace

Jestliže jste ze vzdálenějšího místa, nebo Vám práce neumožňuje osobní individuální setkání v běžné pracovní době, je možné se domluvit na online konzultaci např. přes skype nebo telefon. Při tomto způsobu práce je důležité, abychom se alespoň jednou osobně setkali. Jinak tato online konzultace probíhá s drobnými specifikami stejně, jako běžné sezení.

Metody a další informace

Při konzultacích používám různé metody, ve kterých mám výcvik, nebo které jsem se v průběhu času a praxe naučila, např. mimo jiné i kineziologie, regrese – terapie minulými životy, NLP, koučing, mentoring, terapie barvami, esencemi, čaker…. Vždy se s klientem dohodneme na čem chce pracovat, nebo co potřebuje zharmonizovat, uvidět, uvolnit, opustit nebo kde chce nový začátek. Podle aktuální situace vybereme společně způsob práce tak, aby byl efektivní na zadané téma, klientovi dobře seděl a byl pro něj příjemný.

Důvěrnost

U všech klientů bez rozdílu zachovávám diskrétnost a důvěrnost.
V žádném případě neuvádím jména klientů ani problémy, které jsme řešili.
Informace o problému řešeném při terapii, bez osobního souhlasu klienta, neposkytuji ani členům rodiny (forma lékařského tajemství).

Vhodnost metod

Uvedené metody jsou vhodné nejen pro všechny osoby, jak pro dospělé, tak i pro děti ale například i pro zvířata.
Je důležité si uvědomit, že pokud je klient v odborné péči lékaře (psychiatra, kardiologa, onkologa, dietologa….),  je možné s ním pracovat, ale terapie nenahrazuje pravidelnou návštěvu ani odbornou péči tohoto lékaře. Terapie doplňuje a podporuje léčebný proces klienta. V průběhu terapie se v žádném případě neupravuje medikace předepsaná odborným lékařem, stejně tak jako se nepotvrzuje nebo nevyvrací diagnóza odborníka.

O léčení u odborníka, předepsané medikaci, případných vážných onemocněních je důležité terapeuta informovat.
Pokud v době terapií probíhá u klienta léčba, je na zodpovědnosti klienta informovat ošetřujícího lékaře.