Automatická kresba

Automatická kresba (AK), nazývaná také intuitivní kresbou, je diagnostická metoda, která je výhradně intuitivní a není ovlivnitelná rozumem. AK je samovolný pohyb tužky jedním tahem po papíře, kdy ruka není vedena našimi myšlenkami. Pomocí AK se terapeut napojí na podvědomí diagnostikovaného člověka nebo na tzv. univerzální informační pole, kde získá potřebné informace. Člověk ovládající AK je „pouze kanálem pro tok, zprostředkování“ informací, nejedná se o jeho myšlenky nebo informace.

Kde metoda pomáhá a kde se používá :

  • umí odhalit poruchy toku energie, zjistit nerovnováhu organizmu
  • odhalit současný stav zdraví, najít poruchy vnitřních orgánů a vystihnout budoucí vývoj Vašeho zdraví
  • určit poruchy čaker, meridiánů, aury
  • pomoci určit (ne)vhodnost některých potravin, potravinových doplňků, bylin… pro naše tělo
  • určit dispozice pro určitou školu, sport, povolání…..
  • nakreslit lze i soulad partnerů, rodičů a dětí, přátel, pracovního kolektivu, kreslí se vzájemné energetické působení v jednotlivých čakrách
  • vykreslit lze i geopatogenní zóny, jakékoli negativní energie v bytě, domě, na pozemku
  • pomáhá rozplétat současné nevysvětlitelné problémy, které jsou často odkazem nezpracovaných životních zážitků a lekcí z minulých životů