Rodinné konstelace

Rodinné a systemické konstelace jsou metodou sebepoznávací, zážitkovou, v žádném případě ne diagnostickou. Zabývají se našimi kořeny, přístupen k nim a k životu obecně.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený a pevně stanovený řád. Je to řád lásky. Tento řád je ukryt pod povrchem a velice významně ovlivňuje všechny členy rodinného systému, včetně všech oblastí našeho života – rodiny, zdraví, práce, různé vztahy (partnerské, rodiče – děti, zaměstnanec – zaměstnavatel…). Při stavění konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají hluboko do generací, vyneseny na povrch a uvolněny.

Práce s konstelacemi je prováděna na úrovni, která je skrytá našim smyslů a racionálnímu rozumu. Práce v této úrovni umožňuje uvolnit traumata a nepochopení událostí nás samotných nebo našich předků. Umožňuje nám dostat se k našim kořenům, k předkům a k vlastnímu zdroji síly.

Mottem knihy Rodinné konstelace od Wilfrieda Nellese je „Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům“. Je to velice silná a pravdivá věta. Konstelace jsou o respektování skutečnosti takové, jaká je, bez ohledu na to, jak na tuto skutečnost člověk reaguje (převážně emočně). Jsou o lásce, trpělivosti, úctě a pokoře. Uvádí do rovnováhy řády našeho života a vrací harmonii do rodiny.

Jedná se o práci zejména ve skupině (seminář). Účastníci seminář jsou obohacováni o pocity, prožitky a postoje, které neměli možnost prožít ve svém životě. V něktrerých případech je možné postavit konstelaci i individuálně (bez účastni jiných osob) za pomocí zástupných předmětů. Každopádně rodinné a systemické konstelace je potřeba zažít, jinak se dají jen těžko slovy popsat a rozumem pochopit.